top of page

Gradjevina

Naša kompanija je specijalizovana za pružanje širokog spektra usluga u oblasti građevinarstva

Naše glavne usluge su:

Construction workers on work site

Delatnosti

 • Projektovanje i Nadzor

 • Legalizacija Objekata

 • Consalting

 • Sistem Ključ u Ruke

 • ​Izvođenje Građevinskih Radova:

 • Grubi Građevinski Radovi

 • Zanatski Završni Radovi

 • Dekorativni Radovi

 • Adaptacija

miners working

Projektovanje i Nadzor

Usluge projektovanja i vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova za: 

 • Objekte visokogradnje 

 • Hidrotehničke objekte

 • Objekte niskogradnje

 
U opsegu naših projektantskih usluga su:

 • Projekat pripremnih radova

 • Izrada idejnog projekta (arhitektonsko rešenje)

 • Izrada glavnog i izvođačkog projekta koji se sastoji od arhitektonskog projekta, projekta konstrukcije, projekta vodovoda i kanalizacije.

 • Projekat izvedenog stanja

 • Izrada projekta enterijera

 • Izrada projekta spoljnog uređenja

 • Izrada projekata rekonstrukcije

 • Izrada Tehničke kontrole

consulting.PNG

Consalting

Konsultantske usluge investitorima i drugim projektantskim kućama u vidu pomoći ili direktnog angažovanja oko rešavanja sledećih problema :

·         Tehnička kontrola projektne dokumentacije;

·         Verifikacija i prilagođavanje inostrane projektno-tehničke dokumentacije              domaćim propisima;

·         Usluge prikupljanja pravno-tehničke dokumentacije i konsultanski poslovi            na polju pravno-tehničke regulative;

·         Izrada tehničkih izveštaja i stručnih veštačenja u procesu pribavljanja                    naknadnih građevinskih dozvola (legalizacija) za sve tipove objekata

ostale Usluge

bottom of page