top of page
Webinar5.JPG

Razgovaraćemo o tome zašto postajanje digitalnog preduzeća može promeniti igru i predstavlja jedinstven način da ostanete konkurentni na tržištu.

Šta pokrivamo:


1. Šta i kako izvršiti digitalnu procenu zrelosti preduzeća i razviti inicijative za unapređenje poslovne transformacije.


2. Koji alati ili rešenja mogu pomoći vašem poslovanju na ovom putu

Free Download
Webinar material

bottom of page